Rashladne komore

Nudimo dvije pokretne rashladne komore pogodne za održavanje hrane svježom i hlađenje pića ukupnog kapaciteta 15 m2